- v i d e o

2015 Six higher days


우영데이 에브리바디 댄스브레이크


url : https://www.youtube.com/watch?v=K9GLO6LK3xo


우리집 상모 댄스


url : https://www.youtube.com/watch?v=dIavrqYEcEMHigher

 

http://www.dailymotion.com/video/x3bac5m


ハンパない

 Jam session

  

http://www.dailymotion.com/video/x3boouj


Fight


http://www.dailymotion.com/video/x3bq610 Guilty love


http://www.dailymotion.com/video/x3bfjkf


 My house


http://www.dailymotion.com/video/x3bvj9x


미친아 안무의 성공과 실패 ><♥http://www.youtube.com/watch?v=fBLLpJf8zUM짧은 영상 정리 장우영 무대 박제 소취 ㅠㅠb